יודעת אני אתכן את היופי העמוק החבוי הולכת בינותכן הקשר הופך גלוי. לו רק ידעתן גם אתן את הכמיהה שהתגשמה לחברות אמיתית, עם נשמה.