פשוטה נגעת מיששת מה חיפשת זו רק אני אני כמו שמאז הייתי כמו שתמיד אהיה ואתה אתה לא יודע אני רק לא ראיתי זאת לא יכול להיות שכך בצורה כה פשוטה בלי לנחש ולדאוג