אני עמוד של אש. יודעת מאין ולאן. טעמתי די מן העפר וחשתי את הדם זורם. איני זוכרת עוד מדוע. העננים מערפלים הכל למעלה. ובעצם, מה מעל למה אם אין כאן כוח משיכה?