קוקוריקו תרנגול
מי זה פה קורה בקול
אני
אני

קוקוריקו רי קוקו
את קולי כך תזהו
קוקו
קוקו

השיגעון תופס בכל
לכן אִמרו בקול גדול
קוקו
קוקו.