זו היצירה החמישית. אני כותב אותה בזהירות תו אחר תו אחר כך כשהגעתי לשיא אני חושב לסיים. אולי בפיצוץ אולי ד ע י כ ה חושב אם תאהבי איך תגיבי אם שוב אוציא ממך חיוך מחמאה מחשבה. אני מנקד ומחליט שלא. .אחַר. אחַר. מפשיט אותה מנקודותיה. זה אני. קבלי אותי כמו שאני- בלי פסיקים בלי נקודות בלי סימני פיסוק. זו יצירתי החמישית הבאה תיכתב מייד.