כשהעצב מתדפק בפתח- אני שמח
כשהיאוש מציץ לפתע- אני מלא
כשרגש בא הולך ומשתלט- אני מתכופף

זהו טבעו של עולם.
קצוות.