בחלומות שלי

לפעמים

לא מצליח לקחת סיבוב

בדרך פרויד

הברקסים לא נענים לי

אני נופל ממקום גבוה

לבירא עמיקתא

מתעורר

עוצם עיניים

מנסה להבין

חלום זה מה הוא פישרו

אחר כך רושם

.וקם