"אם תכתוב לי שיר על מותניי בטח אבכה ואם -- אם תכתוב לי מה אתה מרגיש אעבור תהפוכות כמו- כמו ספינה בים שרוחות עזות מטלטלות מפרשיה". הקדשתי לָך שורה בעיתון סוף השבוע שם כתבתי "אגניה צלולים לחייה סומקות רק ליבה חיוור אין בו מאום" וטבעתְ.