זוהי שעה מאוחרת לכתיבה

אך בהתהפכות אחרונה ניזכרתי

בחיוכך המתוק

דבש

בצבע עינייך- -

ואיך אתיר לרגע זה

להיעלם?