מאופר כשחקן בהצגה

מוצג לראווה , מי שהיה

הבן האב ורוח הקודש.

בניו היו כולם, עוברים על פניו

קרדינל מתכופף, כומר כורע

ונזירה זקנה מרפה פתחיה.

"למדנו יחדיו", "שמענו משיעוריו",

ותולעת קטנה עסוקה בסעודה אחרונה.

 

מדינת המגף

חלצה רגל עייפה

תחליף גרב

מהולה בקדושה.