לחישתך,

צלפה בי

ולחיי

כאודם הרימון

ובלכתך

ידעתי כי

נוקם אתה בי

על לילות של בדידות

שעברת, עד בואי

כלילה,

המעניש את היום

עת גוזל את צבעו

ואני,

בנשימה נעתקת

ובעתיד שנערם

שותקת