לבנת מדיוני

דברים רעים אני לא אכתוב על עצמי ומחמאות יגידו מספיק הספד...

תלויים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה