קודם כל אני רוצה להבהיר שהעומד להיכתב לא קרה באמת (כלומר, אני בעצם חייב, אחרת חפצים יעופו לכל עבר). אני קורא על ההוא שכותב על בדידות. "בדידות", נכתבה באותה מתיקות שאת הגית אותה, כשהסברת על תהליכי בניית הנפש. ואחרי ששאלתי מה אני גורם לך להרגיש בעצם רציתי לשאול "ואת, מרגישה את שאני מרגיש"? ונתת לי תשובה שלא קיבלתי כי בעצם נרדמתי לבד.