אני

מול

עצמי

שואל

עצמי

עונה

עצמי

עונה

שאין

לאן

לברוח

לאן

לסגת

לאן?