קִראו את השיר שלו. זה שלישי ברשימה. אחרת, איך יתפרסם אחרת, איך יהיה קיים? זו השירה שנותנת לו את ייחודו. זו היצירה שזורעת בו את כוחו. אין לו שם. זה רק כינוי. וכשתרצו לקרוא בשמו יענה הוא לכם: "שמי- יצירתי גופי- באותיות הכתובות לבן / כחול". קראו אותו. כעת זו הרביעית מהראש.