להט צלילים קורא בנפשי "נגניני, נגני" להט תנועה זועק בגפיי "ריקדיני עלמה" תשוקה עלומה ליופיו של עולם- לליבת טעמה של הארץ, יד אמן לו הייתה לי לתאר את אמרת ניצוצו של הצליל.