שירי"ה לא חשוב

בשאיפה להתקרב אליו יתברך

רגע קסום

בלילה שחור לי גליתי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה