שירי"ה לא חשוב

בשאיפה להתקרב אליו יתברך

בלילה שחור לי גליתי

רגע קסום

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה