איני יודע מי אתה
אבל כשקברתיך בחלום
היית כל כך מוכר

פחדתי שיגלו.

הרצח הראשון שלי.

ומפני מה איבדתָ על ידי
מפני אהבתי
הגנָתי
אזוריי הרגישים

נבעטים
ואחר כך אַת-
מוצאת נחמה בין זרועותיי.

לאחר שנים, אף אני
שכחתי
בחיפושיי


היכן .