בודדים אני אוהבת - ילדים, כלבים, אלים אני אוספת ועוטפת. מתארת לי שגם אתה גבוה ואחד כזה או שאחרת ונרדמת לי בשקט לאהוב את אלוקים. מתארת לי שגם אתה גבוה ושפל כזה וגם אחרת ואוהבת מחדש את האחד שלא לבד.