אודליה זבטני

תום

לחם נקודים

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה