חורף שבי קודר. גשם עוטה כוילון שקוף סביבי אני מתעטפת בשאריות שמחה משנה שחלפה שמחתי טלאים טלאים מחוברים במלאכת אומן תפורים לכדי רגש נאלם שמיכתי עוטפת ברוך עצמות עצמות שיש לחמם בקפידה בדיוק מדהים שלא יתמוססו שמחת הגשם הלועג לטלאיי , ממיס מתעצם בעצמותיי.