כל הפרטה,
נגד ההמונים פַניה;
האדם הפשוט,
משלם את המחיר.
לזכויות העמֵלים לא דואגת.
לא איכפת לה,
מאינספור מובטלים.

אין הפרטה עם צלם אנוש ועם רגש.
לדידה,
כל אדם, הנו  מטבע העובר לַסוחר.

מפעלים נמכרים, כמנת פלאפל;
עוד רגע קט... וגם האוויר יימכר.

אל תשלו את עצמכם!
כל הפרטה, היא נזק.
במלוא העוצם,
יש בה להילחם.

אמצעי הייצור,
בידי הפועלים יש להותירָה.
אף חֳרושת,
לעשירים בל תינתן.

ממשלת זַדון כלכלי,
במירוץ המכירות ממשכת.
בהפרטת "אל-על", זה לא ייגמר.

כל פיסת קרקע,
בין בעלי הון מחולקת;
מפריטים כל פירור וגרגֵר.

כל הפרטה,
מעשה נטול רגש.
האדם העובד,
הנו בידי מעסיקו כלי.
זכויותיו נפגעות ללא תקן.
המצב הקיים,
מזור לא יביא!