את יושבת, ספסל מעוצב, קרן מתגנבת משמש פז, כתמי שמש צובעים שמלתך, זהב מבהיק. רגע דומיה, ספק מתגנב ועמו חשש, לבוש לבן הופך כהה. את יושבת חולמת בהקיץ הוזה, הוגה. קוראת מכתב בשמיים עב, אפור מתכתי. את עומדת אחר רצה, שמיים מתחשרים טיפות יורדות, ישוב או לא?