כרוכים היו זה בזה האור והחושך, תוהו ובוהו מערבולות של שחור וצחור התגלמו זה בזה יחדיו בכעין הרמוניה על סגולית שאינה חזיון נפרץ בעולם פתע נשמע בזיקת גפרור להבה קטנה אך יציבה נראתה לעין על נר שביב אור זעיר ויציב פרץ כסילון בינות לתוהו המיט אור על פני החושך כאילו רצה לזעוק: יהי אור! 01-12-17