מוקדש לדמות הספרותית משה בואנו שעליה כתבתי סיפורים לאינספור:


אני משה בואנו סמך טת
נולדתי בעיר העתיקה
שם למדתי עד כתה בית
וברחנו עקב מצוקה
לוס פקדוס וחטא.

סבי יליד סלוניקא
היה דל חכם אדיר
נצר לשושלת עתיקה
ששרה קומפלאס ועוד שיר.

אשתי עזיזה לבית אלקלעי
תכין לנו קפקטיקה
כפי אבותיה דסראי
הכינו זאת בסיר ענתיקה.

אני רב בכפר הנוער
ומלמד אמרות צדיקים
חכם, חצוף ובער
וגם פחים ריקים.

לדינו אני מדבר שוטף
כמו שלימדני אבא בר מינן
ותלמיד שאליי מתחצף המון
אוציא מן המניין.
כמו פשקאדו לימון.

איז´ו דל צ´פצולה
תלמיד חצוף ומחוצף
ארחיק עד מטולה
להוכיחו, להשיבו למוטב

כתבו עליי סיפורי אגדה
עשאוני דמות לא יפה
אך אל דאגה
עוד אכם בלשוני החריפה

ולעת עלות צהריים
אמלמל בשפה היפה
כי לעת ערביים
אתי שוקעת תקופה