אני מסדרת לך את הצוארון דקה לפני שאתה עומד לנאום. ליקוק אחרון ואתה עולה. מבין כל האנשים האלה שהיו שם למעלה האוזן שלך הייתה המבריקה מכולן.