בס"ד עיבוד מקורי של בנות המדרשה לשיר אלפיים שנה: אלפיים מילים אני צריכה ללמוד, ותוהה לעצמי האם אוכל לשרוד. כל יום מחדש לתרגל, מרוב ישיבה כואבת הרגל, מתי הגאולה??? מי זה המציא ששאלה פותרים בדקה, ובאיזו שפה זה "בקה ומבוקה ומבולקה", לכל שתי טענות תמיד יש מסקנה, כולם עושים ממני משל ושנינה. כל בוקר אני אפטול פטלה באנגלית, ואזכור שרפסודה זה אסדה או דוברה או בוצית, פיי אר בריבוע זה שטח עיגול, קובעת היא סוג של כלי קיבול, מתי הגאולה??? בין זמן למהירות קיים יחס הפוך, התמזגות יסודות נקראת גם כור היתוך, האם מתחת ל700 נקרא ציון נמוך? רק אל תורידו ממני את החיוך! כל הזכויות שמורות לאביטל המחברת