שפן הסופר

תלמיד

לו היו אומרים לך

והלב אומר תודה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה