שירת חיי נ

עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה

ליושב שם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה