אביטל מהלל

אני עליתי בגיל שנתיים ושמחה על כל רגע שאני על אדמת הקודש!

פתקים מתעופפים

אל תדאגו, הכל תחת שליטה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה