אביטל מהלל

אני עליתי בגיל שנתיים ושמחה על כל רגע שאני על אדמת הקודש!

תתנתקו כבר!

חירות לישראל

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה