יש שמתייסרים בגלל מכה בברך פצע מדמם, דלקת, שריטה יש שמתייסרים כי אבדה הדרך האמונה הופרכה, נעלמה, הוכתה יש שמתייסרים כי לא הצליחו עדיין לא הושגה המטרה יש שמתייסרים כי פרח שהריחו נקטף, נלקח, אסון שקרה יש שמתייסרים ממחלה עצובה המאיימת אותם להכריע יש שמתייסרים בגלל האהבה מחכים לאחד שלא מגיע יש שמתייסרים כי אין מנוחה ומה הם רוצים? רק קצת שקט ויש המתייסרים, נשמתם בוכה הבדידות מתוכם זועקת. ויש ששמים תחבושת על הדימום, מחפשים באפילה את האור העמום שלא מתייאשים גם אם לא מצליחים, שזוכרים את הפרח, אבל ממשיכים שאוזרים כוחות וממשיכים להלחם, ששמחים עם מה שיש, ולא עם מה שאין ולמרות שהמצב קשה הם לא כועסים וגם אם לא קל להיות מאושרים, הם לפחות מנסים. אז תאספי את עצמך, כי את יכולה.