לשרוף את האהבה זה בלתי-אפשרי כי האהבה בעצמה היא אש בוערת. ולכבות אותה? מי אני שאדבר, אם כבר אמר החכם מכל האדם שגם מים רבים ונהרות לא יוכלו.