עתה משחשתי נפשי נחתכת במסרקות של ברזל ארתום גופי אל פיסות נשמה על גב סוס לבן תלוית עורף אשוב אל ערפילי פניך. אנא קבל גופי הדור נפש מגולפת תקווה הקשב לתחינת כלה המתדפקת על הסף היה מזור לתחלואיי ולא ארפה מזיו אורך לעד אבקש עול מלכות אהבתך.