את כותבת ואני חש לא פעם לא שתים שאת כמעט מדברת אלי חש שאת משלימה את אשר נחסר ממני פוסעת במקומות אליהם לא הגעתי מגלה את המוצפן בחדרי-י מאירה את שאפל בתוכי שאת אומרת במילותייך בשפתי בלשוננו את שיחלתי לשמוע לראות לחוות ... מזמן ----------- ל- ח' היקרה, שמעתירה ממחשבותיה, ממילותיה, וממנה...