אל-הי, לך אֶשְׁחַר בעודי: דברים לקחתי, ונשמתי -- נגדך נֶאֱלַמָה. נפתוליי, ערסי אשחה בדמעתי: ובכל מכאובי, רוממותך -- ארוכתי שמה. עוללך קורא לך, אל-הי: לשָוְעתי ותפילתי הושיעה יַפֶּה יומי, ורוב נוחם השפיעה למר בכיי העלה ארוכה -- הלילה. ------------------------------ הערה: הפיוט מושר לפי ניגון "אל-הי נגדך כל תאותי" לראש השנה. ואפילו יש לו אקרוסתיכון (צרפו את האותיות הראשונות של השורות השונות).