זהו חג האביב המפיץ ניחוחו באויר בו יצאתי לחורף ארוך מנשוא מחוללת מטר החרטה. זהו חג החירות השב לבקרני בו יצאתי לשיעבוד תמידי כלואה בין סורגיי האשמה.