ולפתע הנני מתנערת מעפר קמה מכאבי לובשת בגדי תפארתי נושאת עיניי אל ההרים צועדת אל מתת הא - ל כבקשתו לכי לך ברינה והרפאי מתחלואיי נפשך האמיני בת מלך כי בא אורך שיר דברי בקול רם דעי את אוצרך ואז כבודי עליך יתגלה נשמתך תתברך.