ישנם רגעים בהם אני פשוט  נשרף מרוב אהבה. ומאידך ישנם רגעים בהם אהבה זו הולכת ונכבית, הולכת ומתכלה עד אשר חוזר אני לחיות את חיי הרגילים חיי המשעממים והנורמאליים כאחד האנשים, כאחד האדם.