הייתי מוכן לעמוד מולך . בלב חשוף . מוכן לכל למתוח אצבעותייך . אחת לאחת . ידייך לחיבוק חזק . בכוח . מתיש את השדים עוטף את לבך בחבישה הרמטית אוסף את דמך שנשפך . בידי ומשקה אותך להרוות צימאונך