איש אחד

כותב כשאין כבר על מה לחשוב ....

אשר בחר בנו להיות אפורים

לא יצא ידי חובתו

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה