איש אחד

כותב כשאין כבר על מה לחשוב ....

מקרא קדש

אשר בחר בנו להיות אפורים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה