לפעמים ... הפסיחה על שתי הסעיפים , היא היא זו שמאפשרת , לצאת מבין המצרים .....