לכם, אנשי "צורה" ! "כולם אנשים של צורה, שומרי תורה ומצוות שעובדים את בוראם מתוך בטן מלאה. ואינם מוותרים לשום אדם לא בענייני עצמם ולא בענייני שמים. וכל אדם שאינו כמותם נפרעים ממנו על ידי רדיפות וביזיונות וחרמים ומניעת חלוקה וגירושין..." תמול שלשום, ספר שני, פרק 12 עמ' 266.