פסח זה על שום מה ? על שפסחנו, לא ראינו או לא רצינו לראות והוא ראה וידע ובכל זאת חמל .... מצה זו על שום מה ? על מה שהחמצנו, ולא נוכל עוד לקחת עמנו, נִשָאר עִמַה בדָלוּת ובעוֹנִי ואולי גם נוכל לענות על מה ולמה, ואיפה טעינו ... מרור זה על שום מה ? על רגעים של יאוש חדלון, שאמרנו נגזרנו, אין עוד תקוה, נאכל ונזכור שיצאנו .... ידי חובתינו ?! .... אבל האם נוכל להמשיך ולצאת ?! נושא תפילה בשתיקה .