הגנרל הממלוכי

אני צריך לדבר הרבה אודות עצמי. ענייני עצמיותי מוכרחים להתברר לי הרבה מאוד. בהבנתי את עצמי אבין את הכל, את העולם ואת החיים... (הראי"ה קוק זצ"ל)

ללא שם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה