יוסי ק.

המצפה לבלתי צפוי- מצפה לשווא. כל דבר שניתן לצפותו-צפוי.

משיב הרוח

הממותן

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה