יוסי ק.

המצפה לבלתי צפוי- מצפה לשווא. כל דבר שניתן לצפותו-צפוי.

שיר על ההתנתקות

שמאל-ימין שמאל-ימין

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה