יוסי ק.

המצפה לבלתי צפוי- מצפה לשווא. כל דבר שניתן לצפותו-צפוי.

שמאל-ימין שמאל-ימין

עקירה בשידור חי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה