יוסי ק.

המצפה לבלתי צפוי- מצפה לשווא. כל דבר שניתן לצפותו-צפוי.

מכונת זמן

מנורה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה