יוסי ק.

המצפה לבלתי צפוי- מצפה לשווא. כל דבר שניתן לצפותו-צפוי.

הימים הנוראים- יום כיפור

מכונת זמן

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה