סתיו - תלת הייקו

~

עלה רב גוון

ציחקוק דק בצמרות

נושר בין טיפות

~~~

עלי אדמה

אספנית דמעות אדם

שמש מסכה

~~~

שלכת דמע

נטישה בסוף עונה

קשת מבוכה

~

   שירהלב