סופו במסגרת

 

לא נגע בצוף

אף לא בקצה משוש

כמו ציור מדויק

   בצבעי נועז

פרוש, חתום, נעטף

נאסף אל ארון שקוף

בשורה חדשה של האוסף

בין דפי תאוותך החומט

לו אך מצא פירצה ברשת

היה עף צף צעוף כותרת

בהתמזגות עם פרח- בר