מילה מוצנעת בשדה הגיגי

כמו פקעת מכה שורשים

גבעולה מפלס דרכו אלי

בין גיבובי חשיבה  יבשים

ממתינה לפרוץ בקו דק אנכי

את מישור תודעת הרדוד

בין קוץ מתפרע ועשב שוטה

יפתיע כותרה את כל השדה

מעשה שסופו תחילתה

דבור, צרצר וחרק עוקצני

יעמדו אל מולה בשורה

ואז במיקצב קל עד בינוני

יקפצו לה במעגל

 

מאבדת צניעותה ברוח הזמן

הפכה לכוכבת צהובה

לעיניהם של כל קורא וזר

אך כמו כל מילה אחרונה

במשפט וביקורת תינבל

לאכזבתם של כותבים וקוראים

תושלך לאלתר מגן עדן רעיוני

לטובת מילה חדשנית

ניחוחה טרם פקע בשדה הגיגי

אך מכה בי, מכה שורשים

אני עבד לקול מחשבתי

-------------------------------

      שירהלב