חצי הכוסית המלאה

לו הייתי שקופה,  ונוזלית

ברגע של פתאום אדום עתיק

יכולתי להיות לדקה חצי הכוסית המלאה

רק היין נשפך ונשפך

והחיים זכוכית

מלוטשת בליכלוך ותיק

.

זהו סוף שיר

!?  מבריק
 .

מי שרוצה יכול לנסות ולהמשיך

בנוזל ניקוי או שיקוי

אחר כתחליף

-----------------------------

 שירהלב