מחבואים

 

דוד ובת שבע משחקים

רצים בשדות חופשיים

 

הם כבר בני שלוש ושלושים

הוא מכין לה עטרת ראש

 

בת-שבע משמיעה קולות

דבורים , נחשים ועוד הפתעות

 

דוד מתכופף - מחבואים

מחכה מצטופף בין פרחים

 

היא מחפשת בים הגוונים

היכן הוא?  היכן מסתתר אהובי

 

לפתע הם צמודים

הוא מלחף לה במעוף פרפרים

 

את עכשיו שלי

רק שלי, יפה שלי

 

בת-שבע מחווירה שקיפות

אוהב אותך דויד עד שאמות

 

אטבול איתך בניחוחות וצוף

  אך לא בתאוות הגוף 

 

דוד , קמל מבט עיניו

שולח אליה ידיים חזק

 

בכוח קורע שמלתה

הזר ניתז דם על ראשה

 

דמעות מציפות פרחים

נושרות קרועות על-עלים

 

אחר כך לא עזרו לו פניותיו

וגם לא שליחי שליחיו

 

בת-שבע עסקה במשחקים אסורים

עם 37 גבורי ממלכה אחרים

---------------------------

 

שירהלב@@